Menü

800 TL Üstü Tüm Alışverişinizde Ücretsiz Kargo Seçeneği

Bayilik Başvuru Şartları

1- Nurak Kuzine Soba bayiliği alacak kişilerin en az bir gerçek işletmesi olması ve en az 50m2 alanda hizmet vermesi gerekmektedir.

2- Bayilik açılacak bölge en az ilçe statüsünde olmalı ve nüfusu 20.000'den az olmamalıdır.

3- Bayilik başvurusunda bulunacak olan kişi 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından ceza almamış olması gerekmektedir.

4- Bayilik alacak kişi Nurak Kuzine Soba isimli tüm ürünlerin satışı ve pazarlaması konusunda yetki sahibi olacaktır.

5- Nurak Kuzine Soba mağazalarında satışa sunulan tüm ürünler Nurak Kuzine Soba tarafından üretilir ya da temin edilir ve bayi sahibine kargo ile ulaştırılır.

6- Bayilik alacak olan kişinin Kuzine Soba hakkında herhangi bir bilgi birikimi ya da tecrübesi olması gerekmemektedir. Nurak Kuzine Soba ile yapmış olduğunuz işbirliğiniz ile sahip olduğunuz tüm bilgi, motivasyon ve enerjinizi müşteri memnuniyetini sağlayacak hizmet gereklerini yerine getirmek üzere yoğunlaştırma şansına sahip olursunuz.

7- Yatırımcı veya temsilciler mağaza açılmadan önce 2 haftalık ürün tanıtma eğitimi alacaklardır. Bu eğitim şube açılışını takiben rutin olarak devam edecektir.

8- Firmamız tarafından onay verildiği takdirde bayilik “franchise” hakkınızı devredebilirsiniz. Ancak bu hakkı tarafınızdan devralacak kişininde  belirlenmiş olan değerlendirme aşamalarından başarıyla geçmesi gerekmektedir.

1